Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Zpracování osobních údajů
Setkání
Přednášky
Registrace na setkání KMO
Nepřihlášen

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů

Medlov 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

ač se to zdá neuvěřitelné, v letošním roce 2020 se poprvé po 22 letech našeho každoročního pravidelného edukačního setkávání v polovině června v hotelu Medlov nesejdeme. Po dlouhém a pečlivém zvažování všech pro a proti jsme se - vzhledem k aktuální epidemiologické situaci - rozhodli letošní setkání zrušit a přesunout na příští rok. Věříme, že i přes roční pauzu nám zachováte svoji přízeň a v příštím roce se na našem oblíbeném místě opět setkáme.  

Termín příštího setkání: 18.-20. června 2021. Předpokládáme příjezd většiny účastníků v pátek 18.6. večer, odborný program pak bude zahájen v sobotu ráno.

Registraci k setkání proveďte prosím zde.

Jak je již na naší akci zvykem, registrovaným lékařům hradíme v plné výši ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem.

Téma pro rok 2021:    

Nádory děložního hrdla, těla a ovarií 

Aktivní účast:   Budeme velmi potěšeni, když se nám přihlásíte a pomůžete s přípravou prezentací. Jejich seznam bude zveřejněn v průběhu března 2021 - naší snahou je pomocí přehledných a stručných prezetací zmapovat hlavní pokroky v diagnostice a terapii gynekologických nádorů. Podrobnosti naleznete cca v průběhu března v samostatné sekci tohoto webu.

Akce je kreditována - za účast obdržíte 10 kreditů ČLS JEP.

Odborní garanti konference:

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Sunderby Sjukhus, Sverige, (onkologie@seznam.cz)

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

 

Organizační výbor:

MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)

----

Informace o zpracování osobních údajů

© 2004 VIZUS
webmaster