Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Program setkání
Zpracování osobních údajů
Setkání
Přednášky
Registrace na setkání KMO
Nepřihlášen

XXII. setkání Klubu mladých onkologů

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

jak se již stalo tradicí, i letos připravuje Klub mladých onkologů edukační setkání v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou. Zdá se to neuvěřitelné, ale od prvního setkání KMO uplynulo již 22 let. Rádi bychom Vás tedy jménem organizačního výboru pozvali k účasti na této velmi oblíbené onkologické akci, protože letos u toho prostě opravdu nesmíte chybět !

Termín setkání: 14.-16. června 2019. Předpokládáme příjezd většiny účastníků v pátek 14.6. večer, odborný program pak bude zahájen v sobotu ráno.

Registraci k setkání proveďte prosím zde.

Jak je již na naší akci zvykem, účastníkům hradíme v plné výši ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem.

Téma pro letošní rok:    

Nádory ledvin, močového měchýře a prostaty 

Aktivní účast:   Budeme velmi potěšeni, když se nám přihlásíte a pomůžete s přípravou prezentací. Jejich seznam bude zveřejněn v průběhu března 2019 - naší snahou je pomocí přehledných a stručných prezetací zmapovat hlavní pokroky v diagnostice a terapii karcinomu prsu. Podrobnosti naleznete cca v průběhu března v samostatné sekci tohoto webu.

Akce je kreditována - za účast obdržíte 10 kreditů ČLS JEP.

Odborní garanti konference:

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Sunderby Sjukhus, Sverige, (onkologie@seznam.cz)

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

 

Organizační výbor:

MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)

----

Informace o zpracování osobních údajů

© 2004 VIZUS
webmaster