Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Program setkání
Zpracování osobních údajů
Setkání
Přednášky
Registrace na setkání KMO
Nepřihlášen

Program setkání

 

ODBORNÝ

PROGRAM SETKÁNÍ

  Organizační výbor XXII. setkání Klubu mladých onkologů a jejich přátel:

Radim Němeček, MOÚ Brno

Marek Svoboda, MOÚ Brno

Jan Novotný, Sunderby Sjukhus, Sverige

Tomáš Svoboda, ORO FN Plzeň

 

Pátek 14.6.2019


Ubytování (od 16 hod) 

Večeře (od 19.30 hod)


 

Sobota 15.6.2019


Snídaně (7.30 – 8.45 hod)


Zahájení setkání + vyzvaná přednáška (8.45 - 9.20 hod)

Prezentace aktivit projektu KVMO

Úvodní přednáška člena výboru ČOS (15 min)                Bohuslav Melichar   


 

I/ KARCINOM LEDVINY I. (9.20 - 10.30 hod)      

Epidemiologie, etiologie (rizikové faktory) a diagnostika, histopatologické typy nádorů ledvin (20 min)

Martina Spisarová

Chirurgická léčba nádorů  ledvin, role nefrektomie u mRCC (20 min)

Hana Sedláčková

Role imunoterapie v léčbě karcinomu ledviny (sponzorovaná přednáška firmou BMS) (10 min)

Tomáš Svoboda

   

Diskuse (20 min)

 
   
   
     

 


Přestávka (10.30 – 10.50 hod)


 

 

II/ KARCINOM LEDVINY II. (10.50 - 12.00 hod)

Systémová léčba nádorů ledvin – adjuvance, chemoterapie, imunoterapie a cílená léčba (30 min)

Stanislav John

Nežádoucí účinky imunoterapie a možnosti jejich řešení (20 min)

Simona Bořilová

Diskuse (20 min)

 

 


Oběd (12.00 - 13.30 hod)


 


III/ KARCINOM PROSTATY (13.30 – 16.00 hod)

Epidemiologie, etiologie a diagnostika nádorů prostaty (PET/CT, scintigrafie, CT, MR)  (20 min)

Jiří Vašina

Screening karcinomu prostaty (15 min)

Otakar Čapoun

Chirurgická léčba karcinomu prostaty (15 min)

Otakar Čapoun

Radioterapie nádorů prostaty + neadjuvantní / adjuvantní hormonální léčba (30 min)

Tomáš Blažek

Systémová léčba hormonálně senzitivního metastatického nádoru prostaty (15 min)

Jiří Navrátil

Systémová léčba lokálně pokročilého a metastatického kastračně rezistentního nádoru prostaty (25 min)

Kateřina Šašková

   

Diskuse  (30 min)

 


Občerstvení na závěr  (15.30 – 16.30 hod)


Neděle  16.6.2019


Snídaně (7.30 – 9.00 hod


 

IV/ KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (9.00 - 10.40 hod)

Epidemiologie, etiologie, diagnostika a staging (15 min)

Sabína Kukolíková

Chirurgická léčba nádorů močového měchýře (20 min)

Michal Balík

Role chemoterapie - neoadjuvance, adjuvance, paliace (20 min)

Igor Richter

Role imunoterapie v léčbě nádorů moč. měchýře (15 min)

Milan Vošmik

Diskuse (25 min)

 


Přestávka  (10.40 – 11.00 hod)


 

 

     

V/ NOVINKY Z ASCO 2019 (11.00 - 11.40 hod)                   Tomáš Svoboda

 

VI/ ZÁVĚREČNÝ TEST O HODNOTNÉ CENY, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PŘEDNÁŠKU, ZAKONČENÍ SETKÁNÍ  (11.40 - 12.30 hod)


Oběd (12.30 – 13.30 hod)

© 2004 VIZUS
webmaster