Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Program setkání
Setkání
Přednášky
Registrace do KMO
Nepřihlášen

Program setkání

 

 

ODBORNÝ

PROGRAM SETKÁNÍ

  Organizační výbor XX. setkání Klubu mladých onkologů a jejich přátel:

Radim Němeček, MOÚ Brno

Marek Svoboda, MOÚ Brno

Jan Novotný, Sunderby Sjukhus, Sverige

Tomáš Svoboda, ORO FN Plzeň

 

Pátek 16.6.2017


Ubytování (od 16 hod) 

Večeře (18.00 - 20.30 hod)

Hudební večer + grilování (od 20.30 hod)


 

 

Sobota 17.6.2017


Snídaně (7.30 – 8.45 hod)


Zahájení setkání + úvodní přednáška (8.45 - 9.15 hod)

Úvodní přednáška člena výboru ČOS (15 min)                                          Bohuslav Melichar


I/ POKROKY V ONKOLOGII – OBECNÁ ČÁST I. (9.15 - 10.45 hod)        

Pokroky v cytostatické léčbě solidních nádorů(25 min)                              

Jan Novotný                              

Pokroky v hormonální léčbě solidních nádorů (25 min)

Petra Tesařová 

Pokroky v cílené léčbě solidních nádorů (25 min)

Bohuslav Melichar

Diskuse (15 min)

 
   
   
     

Přestávka (10.45 – 11.00 hod)


II/ POKROKY V ONKOLOGII – OBECNÁ ČÁST II. (11.00 - 13.00 hod)

Pokroky v imunoterapii solidních nádorů (25 min)         

 Radim Němeček 

Pokroky v radioterapii solidních nádorů (25 min)

 Renata Soumarová

Pokroky v podpůrné a paliativní léčbě solidních nádorů(20 min)

 Věra Benešová

Pokroky v chirurgické léčbě solidních nádorů (25 min)

 Petr Krsička, Ondřej Zapletal

RCC - od počátků imunoterapie k nivolumabu                   (sponzorovaná přednáška firmou BMS) (15 min)

Tomáš Svoboda

Diskuse (10 min)

 

 


Oběd (13.00 - 14.10 hod)


 

III/ POKROKY V ONKOLOGII – SPECIÁLNÍ ČÁST I. (14.10 – 16.00 hod)

Pokroky v léčbě nádorů prsu (25 min)

 Miloš Holánek 

Pokroky v léčbě nádorů plic a pleury (25 min)

 Gabriela Krákorová

Pokroky v léčbě nádorů zažívacího traktu (25 min)

 Radka Obermannová 

Lonsurf v léčbě předléčených pacientů s mCRC               (sponzorovaná přednáška firmou Servier) (10 min)

Diskuse (25 min)

 Radim Němeček

 

 

Neděle  18.6.2017


Snídaně (7.30 – 9.00 hod)


IV/ POKROKY V ONKOLOGII – SPECIÁLNÍ ČÁST II. (9.00 - 10.55 hod)

Pokroky v léčbě urologických nádorů (25 min)

Ivan Trávníček

Pokroky v léčbě gynekologických nádorů (25 min)

Igor Sirák 

Pokroky v léčbě kožních nádorů (zejm. maligního melanomu)(25 min)

Jindřich Kopecký 

Představení edukačních projektů pro mladé onkology (10 min)

Systémová léčba recidivujícího a metastat. karcinomu cervixu  (sponzorovaná přednáška firmou Roche) (10 min)

Igor Sirák

Diskuse ( 20min)

 


Přestávka (10.55 – 11.15 hod)


 

 

     

V/ NOVINKY Z ASCO 2017 (11.15 - 11.50 hod)

Novinky z ASCO 2017 (35 min)

 Tomáš Svoboda

 

VI/ ZÁVĚREČNÝ TEST O HODNOTNÉ CENY, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PŘEDNÁŠKU, ZAKONČENÍ SETKÁNÍ  (11.50 - 12.30 hod)


Oběd (12.30 – 13.30 hod)


© 2004 VIZUS
webmaster