Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Program setkání
Setkání
Přednášky
Registrace do KMO
Nepřihlášen

Program setkání

PROGRAM SETKÁNÍ

  Organizační výbor XIX. setkání Klubu mladých onkologů a jejich přátel:

Radim Němeček, MOÚ Brno

Marek Svoboda, MOÚ Brno

Jan Novotný, Sunderby Sjukhus, Sverige

Tomáš Svoboda, ORO FN Plzeň

 

Pátek 17.6.2016


Ubytování (od 16 hod) 

Večeře (18.00 - 20.30 hod)

Hudební večer + grilování (od 20.30 hod)


 

Sobota 18.6.2016


Snídaně (7.30 – 8.45 hod)


Zahájení setkání + vyzvaná přednáška (8.45 - 9.25 hod)

Úvodní přednáška člena výboru ČOS:  Bohuslav Melichar

Nádorová heterogenita, mutační load a imuno-onkologické přístupy (30min)      


 

I/ NÁDORY JÍCNU A ŽALUKU I. (9.25 - 10.40 hod)             

Epidemiologie a etiologie nádorů jícnu a žaludku              (15 min)

Libor Staněk

Diagnostika a staging nádorů jícnu, žaludku a GEJ           (15 min)

Helena Tušková

Histopatologie a molekulární patologie nádorů jícnu a žaludku (15 min)

Libor Staněk  

Endoskopická (intramukozální) léčba nádorů jícnu a žaludku (15min)          

Radek Kroupa

   
   

Diskuse (15 min)

 


Přestávka (k osvěžení káva, čaj, minerálka)  (10.40 – 10.55 hod)


 

     

 

II/ NÁDORY JÍCNU A ŽALUDKU II. (10.55 - 12.45 hod)

Opdivo - nová šance pro pacienty s metastatickými nádorovými onemocněními (sponzorovaná přednáška firmou BMS) (15 min)

Radim Němeček

Chirurgická léčba nádorů jícnu a žaludku (25 min)

Václav Jedlička

Role radioterapie v léčbě nádorů jícnu a žaludku        (20 min)

Eva Spisarová

Léčba lokálně pokročilého nádoru jícnu a žaludku – neoadjuvantní, perioperační a adjuvantní chemoterapie a CH-RT (25 min)

Jan Novotný

Minimálně invazivní ezofagektomie (10 min)

Vladimír Procházka

Diskuse (15 min)

 

 

 

     

Oběd (12.45 - 14.00 hod)


 

 

III/ NÁDORY JÍCNU A ŽALUDKU - PALIATIVNÍ BLOK (14.00 – 15.45 hod)

Systémová léčba metastatického nádoru jícnu a žaludku (chemoterapie a cílená léčba)  (25 min)

Anna Nohejlová Medková

Paliativní management maligních obstrukcí horních etáží GIT a obstrukčního ikteru (20 min)

Ivo Novotný

Management bolesti u pacientů s nádory GIT (15 min)

Lukáš Pochop

Klinická dilemata při konzervativním řešení maligní    střevní obstrukce (25 min)

Ondřej Sláma

Diskuse (20 min)

 

 


Občerstvení na závěr (káva, čaj, minerálka, zákusek) (15.30 – 16.30 hod)


 


 

Společenský večer (od 19.30 hod):  raut, řízená degustace vín, hudební večer


 

Neděle  19.6.2016


Snídaně (7.30 – 9.00 hod)


IV/ NÁDORY PANKREATU (9.00 - 11.00 hod)

Epidemiologie, etiologie, diagnostika a staging nádorů pankreatu (15 min)

Jindřich Kopecký

Histologie a molekulární patologie nádorů pankreatu      (15 min)

Radmila Lemstrová

Chirurgická léčba nádorů pankreatu (20 min)

Vladimír Procházka

Role radioterapie v léčbě nádorů pankreatu - léčba lokálně pokročilého onemocnění, adjuvantní chemo-radiorapie ano či ne (20 min)

Lukáš Bobek

Systémová léčba nádorů pankreatu - chemoterapie a cílená léčba (20 min)

Kateřina Hanousková

Představení edukačních projektů pro mladé onkology      (15 min)

 

Diskuse (15 min)

 


Přestávka (k osvěžení káva, čaj, minerálka) (11.00 – 11.15 hod)


 

     

V/ NOVINKY Z ASCO 2016 (11.15 - 11.50 hod)

Novinky z ASCO 2016 (35 min)

Tomáš Svoboda

 

VI/ ZÁVĚREČNÝ TEST O HODNOTNÉ CENY, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PŘEDNÁŠKU, ZAKONČENÍ SETKÁNÍ  (11.50 - 12.30 hod)


Oběd na rozloučenou (12.30 – 13.30 hod)


© 2004 VIZUS
webmaster