Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Program setkání
Setkání
Přednášky
Registrace do KMO
Nepřihlášen

Program setkání

PROGRAM SETKÁNÍ

  Organizační výbor XIX. setkání Klubu mladých onkologů a jejich přátel:

Radim Němeček, MOÚ Brno

Marek Svoboda, MOÚ Brno

Jan Novotný, Sunderby Sjukhus, Sverige

Tomáš Svoboda, ORO FN Plzeň

Igor Richter, KOC Liberec

 

Pátek 17.6.2016

- příjezd účastníků, ubytování

 

Sobota 18.6.2016

 Zahájení setkání  + vyzvaná přednáška (8.45 - 9.25 hod)

Úvodní přednáška člena výboru ČOS (10 min)                                               

Nádorová heterogenita, mutační load a imuno-onkologické přístupy (20min)


I/ NÁDORY JÍCNU A ŽALUDKU I. (9.25 - 10.40 hod)          

Epidemiologie, etiologie nádorů jícnu a žaludku (15 min)

 

Diagnostika a staging nádorů jícnu, žaludku a gastro-ezofageální junkce (15 min)

 

Histopatologie a molekulární patologie nádorů jícnu a žaludku (15 min)

 

Endoskopická (intramukosální) léčba nádorů jícnu a žaludku (15 min)

 

Diskuse (15 min)

 

 

Přestávka  10.40 – 10.55 hod

 


II/ NÁDORY JÍCNU A ŽALUDKU II. (10.55 - 12.45 hod)

Firemní prezentace (15 min)

 

Chirurgická léčba nádorů jícnu a žaludku (25 min)

 

Role radioterapie v léčbě nádorů jícnu a žaludku (20 min)

 

Léčba lokálně pokročilého nádorů jícnu a žaludku – neoadjuvantní chemo-radioterapie, perioperační chemoterapie, adjuvatní léčba (25 min)

 

Firemní prezentace (10 min)

 

Diskuse (15 min)

 

 

Oběd  12.45 – 14.00 hod

 


III/ NÁDORY JÍCNU A ŽALUDKU - PALIATIVNÍ BLOK (14.00 – 15.45 hod)

Systémová léčba metastatického nádoru jícnu a žaludku (chemoterapie a cílená léčba) (25 min)

 

Paliativní management maligních obstrukcí horních etáží GIT a obstrukčního ikteru(20 min)

 

Management bolesti u pacientů s nádory horního GIT (15 min)

 

Klinická dilemata při konzervativním řešení maligní střevní obstrukce (25 min)

 

Diskuse (20 min)

 


 

Neděle  19.6.2016

 

IV/ NÁDORY PANKREATU (9.00 - 11.00 hod)

Firemní prezentace (10 min)

 

Epidemiologie, etiologie, diagnostika a staging nádorů pankreatu (15 min)

 

Histopatologie a molekulární patologie nádorů pankreatu (15 min)

 

Chirurgická léčba nádorů pankreatu (20 min)

 

Role radioterapie v léčbě nádorů pankreatu – „neoadjuvantní“ léčba lokálně pokročilého onemocnění, adjuvantní chemo-radioterapie ano či ne …(20 min)

 

Systémová léčba nádorů pankreatu – chemoterapie + cílená léčba (20 min)

 

Diskuse (20 min)

 

 

Přestávka  11.00 – 11.15 hod

 

 


V/ NOVINKY Z ASCO 2016 (11.15 - 11.50 hod)

Novinky z ASCO 2016

 

 

VI/ KVÍZ O HODNOTNÉ CENY, VYHODNOCENÍ, ZAKONČENÍ SETKÁNÍ        (11.50 - 12.30 hod)

 

Oběd  12.30 – 13.30 hod

© 2004 VIZUS
webmaster