Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Zpracování osobních údajů
Setkání
Přednášky
Registrace na setkání KMO
Nepřihlášen

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Informace o účelu zpracování osobních údajů:

KMO zpracovává osobní údaje svých registrovaných členů a registrovaných účastníků našich setkání pouze za účelem vedení agendy registrovaných účastníků našich setkání, pořádání a zajištění organizace našich společných setkání, poskytování informací o vývoji a možnostech vzdělávání v oboru.

 

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme pouze kategorie Vašich osobních údajů, které potřebujeme pro naplnění výše uvedených účelů a zároveň pro naplnění smyslu a účelu naší existence, tzn.:

 

·         údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje = jméno, příjmení, titul)

·         údaje k zajištění kontaktu s Vámi (kontaktní údaje=kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)

·         jiné údaje – např. fotografie.

 

Informace o zákonnosti zpracování osobních údajů:

Bez Vašich osobních údajů poskytnutých pro zmíněné účely bychom Vám nemohli v oprávněném zájmu KMO:

 

·         umožnit účast na akcích KMO a využívání poskytovaných výhod, 

·         poskytovat informace o stavu a rozvoji oboru formou upozornění na důležité vzdělávací akce.

 

S Vaším souhlasem poskytujeme některé osobní údaje včetně fotografií veřejnosti:

·         na webových stránkách, propagačních tiskovinách

   

 

Zabezpečení a informace o příjemcích osobních údajů:

K Vašim poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze členové vedení spolku. Případně mohou být poskytnuty našim smluvním partnerům, kteří se podílejí na úhradě nákladů, které souvisejí s pořádáním našich setkání.

Ochrana osobních údajů je ze strany KMO technicky a organizačně zajištěna v souladu s platnou právní úpravou.

 

Informace o právech subjektu údajů:

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim.

Jestliže zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s právními předpisy, v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo že námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo jsou neúplné, máte možnost požádat o odstranění tohoto stavu, tj. o opravu, o doplnění údajů, o omezení zpracování nebo výmaz vašich osobních údajů,

 

V případech zpracování osobních údajů v oprávněném zájmu KMO máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky a pokud tomu nebude bránit jiný zákonný důvod, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

 

V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů ho můžete kdykoliv odvolat.

 

Informace o době uchování osobních údajů:

 

·         elektronická registrační karta účastníka, skartace po 3 letech po poslední aktivní účasti na našem setkání

·         karta člena, skartace po 3 letech po ukončení členství

© 2004 VIZUS
webmaster