Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Setkání
Přednášky
Registrace na setkání KMO
Nepřihlášen

Registrace na setkání KMO

Titul, jméno, příjmení, titul:   
Název instituce:
Ulice, číslo popisné:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

NASTAVENÍ PŘIHLACOVACÍCH ÚDAJŮ
Přihlašovací jméno:
Heslo:
Znovu heslo:

Chci dostávat informace o KMO a věcech souvisejících e-mailem

všechny položky je třeba vyplnit

-----

Informace o zpracování osobních údajů:

 

KMO zpracovává osobní údaje svých registrovaných členů pouze za účelem pořádání a organizace společných setkání KMO. Zpracovávané osobní údaje slouží k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje = jméno, příjmení, titul) a ke kontaktu s Vámi (kontaktní údaje=kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa).

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na e-mailové adrese: nemecek@mou.cz. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (v současnosti viz § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění) vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku. Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které Vám k tomu platná právní úprava poskytuje.

 

Ochrana osobních údajů je ze strany KMO technicky a organizačně zajištěna v souladu s platnou právní úpravou.

 

© 2004 VIZUS
webmaster